Certificeret brandrådgiver

Brandrådgiveren har den kontrollerede rolle i brandsikringen med ansvaret for at samle dokumenter, tjekke løsninger, underskrive og indsende. Brandrådgivere kan certificeres til brandklasse 2, til brandklasse 3 & 4 eller til at foretage tredjepartskontrol, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer.

Bygningsreglementets krav gælder i udgangspunktet for alle typer af byggeri, herunder nybyggeri, ombygninger og tilbygninger. Kravene gælder også, hvis anvendelsen af et eksisterende byggeri ændres væsentligt.

Eksempler på byggeri, der er omfattet af bygningsreglementet, er etageboligbyggeri, alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri, fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse, kolonihavehuse, campinghytter, garager, carporte mv.

Ombygninger og tilbygninger er tillige omfattet af bygningsreglementet. En ombygning indebærer, at der sker ændringer inden for de eksisterende rammer for byggeriet som f.eks. udnyttelse af eksisterende loft, ændring af anvendelsen af de enkelte rum, udvidelse af WC-rum til badeværelse, sammenlægning af boligenheder, nedrivning af vægge samt etablering af rum, døre mv. Mens en tilbygning indebærer, at der enten sker en udvidelse af etagearealet, f.eks. ved etablering af kælder eller ny 1. sal eller, at der sker en udvidelse af grundplanen med en ny bygning.

Når du har taget beslutningen om, hvilket byggeri du ønsker at opføre, skal du finde ud af, hvilke af bygningsreglementets krav som netop den type byggeri skal overholde.

Der kan være forskellige krav afhængig af, om du vil bygge f.eks. institutionsbyggeri eller et enfamiliehus. Uanset hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for det valgte byggeri, skal du være opmærksom på, at du skal overholde alle gældende regler, når du bygger. Ud over bygningsreglementet kan der også være anden relevant lovgivning, der skal overholdes, f.eks. planloven.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal du indplacere byggeriet i brand- og konstruktionsklasser.

Byggeri i brand- og konstruktionsklasse 1 kræver ikke brug af en certificeret rådgiver, mens byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2-4 kræver brug af en certificeret rådgiver. Klasserne er inddelt således, at jo mere komplekst byggeriet er, jo højere klasse indplaceres det i.   

Kravet til, hvilken certificeret rådgiver du skal bruge, afhænger af, hvilken brand- og konstruktionsklasse byggeriet indplaceres i. Hvis byggeriet f.eks. indplaceres i brandklasse 2, skal du bruge en brandrådgiver, der er certificeret til at virke i brandklasse 2. Du kan dog godt anvende en rådgiver, der er certificeret til at virke i en højere klasse, end den byggeriet er indplaceret i. Hvis dit byggeri indplaceres i brandklasse 4, skal du – foruden en certificeret brandrådgiver til minimum brandklasse 4 – tillige bruge en brandrådgiver, der er certificeret som tredjepartskontrollant.

Hos Stokvad er vi stolte over at huse certificerer brandrådgivere, hvilket gør os kvalificeret til at varetage projekter, hvor målet er at få byggeriet brandsikret.
I er velkommen til at kontakt vores certificerede brandrådgivere pr. mail eller telefon og få svar på evt. spørgsmål I må have. 

Stokvad har to certificeret brandrådgivere til BK2 Per Allan Nielsen og Jacob Dahl Andersen.

Stokvad har ligeledes en medarbejder, der har Master i brandsikkerhed Peter Allentoft.

Stokvad har derudover en medarbejder, der søger om optagelse til certificeret brandrådgiver til BK3-4 Peter Allentoft.

bubble