Peter Allentoft

Peter Allentoft

  • Certificeret Brandrådgiver BK2
  • BK3 og BK4 - Master i Brandsikkerhed

Uddannelse:

Officersuddannelse fra Beredskabsstyrelsen i 1995.

Bygningskonstruktør fra BTH Vitus Bering Horsens i 2006.

Autorisation:

Certificeret brandrådgiver til BK3 og BK4 i 2023.

Master i Brandsikkerhed DTU i 2019.

Erfaring:

Generel erfaring siden 1993 inden for brandområdet. Har arbejdet ved Beredskabsstyrelsen, siden mange års erfaring som kommunal brand- og bygningsmyndighed med brandteknisk myndighedsbehandling af alle typer af byggerier, risikostyring, brandsyn ved anvendelse og drift og har ligeledes erfaring som indsatsleder i redningsberedskabet. Siden 2017 arbejdet som brandrådgiver.

Har erfaring med brandteknisk dokumentation, simuleringer af flugtvejsforhold og brandforløb, brandstrategier og brandplaner inden for bygningstyper som industribygninger, Food & Pharma, sygehuse, plejeinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller, haller og storcentre, boligbyggerier og hotelbyggerier samt højere bebyggelse.

Peter har været en del af Stokvad siden september 2021.