Per Allan Nielsen

Per Allan Nielsen

  • Certificeret Brandrådgiver BK2 - Fire Protection Manager CFPA-E

Uddannelse:

CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut i 2009.

Autorisation:

Certificeret brandrådgiver til BK2 i 2021.

Erfaring:

Generel erfaring siden 2020 i rådgivende ingeniørvirksomhed med virke som brandrådgiver med arbejdsopgaver fra mindre ombygninger til større etageboligbyggerier, erhvervsbyggerier samt brandtekniske gennemgang af plejecentre mv.

Har virket som certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 siden juni 2021.

Generel erfaring omkring brandområdet fra beredskabet i perioden 2007-2020, hvor en del af arbejdsopgaverne er forebyggelse generelt, brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling jf. bygningsreglementet og tekniske forskrifter, forhåndsdialoger, tilsyn-/færdigsyn, brandtekniske anlæg, indsatsledelse mv. 

Per Allan har været en del af Stokvad siden januar 2020.