Brand

For Stokvad er det vigtigt at yde den mest kompetente brandrådgivning. Stokvad motiveres af at optimere brandsikkerheden gennem hele planlægnings- og byggeprocessen, og tager altid udgangspunkt i den aktuelle bygning og situation, så alle regler og forordninger overholdes.

Stokvads brandrådgiver team er et team med mange års erfaring bag sig – erfaring der blandt andet dækker erfaring som tidligere beredskabsinspektør og indsatsleder, erfaring med brandsyn og brandtekniske redegørelse, brandplaner for etagebolig-, enfamiliehuse-, industri- og lagerbyggeri, brand- og evakueringsøvelser, godkendelse i pladsfordelingsplaner, udarbejdelse af brandforhold, kontakt til taksatorer, ledelse ved brand-, storm- og vandskader og meget mere har rustet disse medarbejdere til at kunne rådgive i enhver situation.  

Stokvad har gode forudsætninger for at yde den optimale brandrådgivning samt sagsbehandling og hjælpe både private familier og professionelle kunder trygt igennem alle typer bygge- og boligprojekter.

Ligesom resten af vores team, går Stokvads brandrådgivere aldrig på kompromis med sikkerheden for de kommende brugerne af en bygning.

Hos Stokvad er vi stolte over at huse certificerer brandrådgivere, hvilket gør os kvalificeret til at varetage projekter, hvor målet er at få byggeriet brandsikret.
I er velkommen til at kontakt vores certificerede brandrådgivere pr. mail eller telefon og få svar på evt. spørgsmål I må have. 

Stokvad har en certificeret brandrådgiver til BK3 og BK4 og Master i Brandsikkerhed Peter Allentoft og har to certificeret brandrådgivere til BK2 Per Allan Nielsen og Jacob Dahl Andersen.

bubble