DGNB

DGNB er en bæredygtighedscertificering af byggeri, som bygger på flere parametre, når man ser på det bæredygtige aftryk, byggeriet sætter. I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer, er det netop det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB.

Oprindeligt var DGNB en tysk certificering, som i dag er tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning. DGNB ser på bæredygtighed med en holistisk tilgang, som vægter både miljømæssig-, økonomisk- og social bæredygtighed lige højt. Herudover vurderes også de tekniske aspekter af byggeriet, processen omkring implementering af bæredygtighed og områdets kvaliteter.

Bæredygtighed er det nye buzzword også indenfor dansk byggeri, hvilket godt kan gøre det svært at gennemskue, hvad det egentlig betyder. Med DGNB-certificeringen gøres der op med dette, da der opsættes konkrete kriterier og evalueringsmetoder, som et byggeri bedømmes ud fra.

Processen med DGNB-certificering starter så tidligt i projektet, som muligt, da alle valg i byggeprojektet skal dokumenteres, så der er sporbarhed i både materialer og arbejdsgange. Ud fra forudsætninger baseret på tegningsmateriale og ambitioner til det færdige byggeri, kan der opnås enten sølv-, guld- eller platincertificering ved byggeriets afslutning. 

Miljømæssig bæredygtighed

 • Livscyklusanalyser (LCA) af byggematerialernes samlede miljøpåvirkninger
 • Minimering af miljøfarlige stoffer i byggeriet
 • Fokus på at løfte områdets biodiversitet og mikroklima
 • Energiforbrug og vandforbrug 

 

Økonomisk bæredygtighed 

 • Levetidsomkostninger (LCC)
 • Langtidsholdbare løsninger, der mindsker udgifter til rengøring, vedligehold og drift
 • Fleksibilitet og tilpasningsevne
 • Robusthed 

 

Social bæredygtighed

 • Brugertilfredshed og velvære
 • Godt indeklima med fokus på både luftkvalitet, akustik, termisk- og visuel komfort
 • Attraktive udendørsarealer
 • Tilgængelighed for alle både ude og inde 

 

Hvilke bygningstyper kan DGNB-certificeres?

Det er i dag muligt at DGNB-certificere kontor-, beboelses-, uddannelses-, børneinstitutions-, butiks-, hotel- samt logistik- og produktionsbygninger. I løbet af 2023 vil det desuden blive muligt at DGNB-certificere énfamiliehuse.

En DGNB-certificering er ikke kun mulig i forbindelse med nybyggeri, men også i forbindelse med omfattende renovering.

FN’s 17 verdensmål er alle omfattet af DGNB-kriterierne. DGNB-certificering af en bygning bidrager altså til opfyldelse af verdensmålene.

content/dgnb_billede_2.png

Grafikken forklarer, hvor mange DGNB-kriterier der bidrager til et specifikt verdensmål. 
En bjælke tæller for ét DGNB-kriterium, der relaterer til et delmål i verdensmålet.

Hos Stokvad er vi stolte over at huse både DGNB Auditorer og DGNB Konsulenter, uddannet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri (fhv. Green Building Council Denmark). Det gør os kvalificeret til at varetage projekter, hvor målet er en DGNB-certificering, eller hvor udsnit af parametrene ønskes implementeret i byggeriet, uden at det færdige byggeri certificeres. I er velkomne til at kontakte vores DGNB Auditorer og DGNB Konsulenter pr. mail eller telefon og få svar på eventuelle spørgsmål, I må have.

Stokvad har to DGNB Auditorer og fire DGNB Konsulenter Jan Mortensen, Kirstine Bak Winther, Anna Louise Olesen og Cecilia Priess Christiansen.

Tegnestuen er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

bubble