Cecilia Priess Christiansen

Cecilia Priess Christiansen

  • Diplomingeniør
  • VVS
  • Energi & Indeklima - DGNB Konsulent

Uddannelse:

Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen Aarhus i 2021.

Autorisation:

DGNB Auditor - Under uddannelse 

DNGB Konsulent i 2023. 

Kursus:

Dokumentationsindsamlingskursus ifm. DGNB-certificeringer, april 2024.

LCA Avanceret, april 2024.

LCC beregninger, april 2024.

Linjetabsberegning med HEAT2, Udvidet kursus, maj 2022.

Linjetabsberegning med HEAT2, Grundkursus, maj 2022.

Dagslyssimuleringskursus i Rhino / Grasshopper hos DK-GBC, april 2022.

Erfaring:

Generel erfaring siden 2021 med diverse energiberegninger, mindre projekteringer af VVS-installationer samt indeklimasimuleringer for boligbyggeri, erhvervsbyggeri samt institutioner.

Cecilia havde sit 5. praktiksemester ved Stokvad i foråret 2020, hvorefter hun forsatte som studentermedhjælper i et år og da Cecilia afsluttede sin uddannelse, blev hun fastansat.

Cecilia har været en fast del af Stokvad siden juli 2021.