Plejecenter Digterparken & Skovstjernen

Plejecenter Digterparken & Skovstjernen

Som et led i ældrehandlingsplanen i Norddjurs Kommune er der opført ældre- og handicapboliger. Dette omfatter 86 ældreboliger til Plejecentret Digterparken og 42 handicapboliger til Plejecentret Skovstjernen.

Plejecenter Digterparken
Plejecenter Digterparken på Tove Ditlevsens Vej 2 er opført i 3 etager fordelt på ca. 6.400 m² og indeholder 70 plejeboliger, 16 aflastningspladser og tilhørende servicearealer. Aflastningspladserne benyttes til kortere ophold, f.eks. til borgere, der er udskrevet fra hospital, men som har brug for støtte og pleje den første tid efter udskrivningen.

Plejeboligerne er udført og indrettet med udgangspunkt i, at beboere i vid udstrækning er plejekrævende og lider af demens.

Plejecenter Skovstjernen
Plejecenter Skovstjernen på Tove Ditlevsens Vej 4 er udført i 1 plan på ca. 3.500 m² og indeholder 42 nye plejeboliger og tilhørende servicearealer. Plejeboligerne er etableret i 3 boenheder á 14 boliger. I plejecentret er indrettet boliger til multihandicappede med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Der har igennem hele projekteringsforholdet været tæt samarbejde med arkitekt og bygherre for at sikre optimale brugs- og indeklimaforhold.