Svinninge indskolings- og børnehus

Svinninge indskolings- og børnehus

Holbæk Kommune planlægger et nyt børnehus i forbindelse med Svinninge Skole. 

Totalentreprisen omfatter opførelse af en ny tilbygning på ca. 1050 m², renovering af indskoling på ca. 750 m² i to plan samt nedrivning af eksisterende faciliteter.

Det nye børnehus integreres i Svinninge Skole ved at om- og tilbygge indskolingsbygningen. Herudover bygges nye faciliteter til SFO, ny legeplads til børnehuset og indskoling og SFO samt mulighed for tilvalg af nye udearealer til mellemtrin og udskoling.

Byggeriet tænkes udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere herunder også fritidsbrugere. Projektet er derfor tænkt som et hus, der fleksibelt kan rumme både dagtilbud og indskoling/SFO, men er grundlæggende opdelt i et område for dagtilbud, indskoling og SFO.

I overgangen mellem dagtilbud og skole placeres produktionskøkken, fællesrum til spisning og rum til aktivitet/motorik, som tænkes at kunne anvendes sammen med indskoling/SFO. Denne del af det nye byggeri bliver bygningens hjerte.

Ankomstvejen mod vest integreres med ”kys og kør” for biler, ny cykelparkering samt område til grøn affaldssortering/renovation.

Projektet forventes DGNB Guld-certificeret og det forventes, at projektet står færdigt marts 2026.

 

Visualisering: skala architecture