Daginstitution Munkdrup

Daginstitution Munkdrup

Opførelse af ny integreret daginstitution i Munkdrup ved Randers. Nybyggeriet er på ca. 1.250 m² plus diverse småbygninger samt ankomstfaciliteter og legeplads. Det prioriteres højt, at arealer er funktionelt indrettede og giver en god sammenhæng mellem inde-og uderum og at overgangene løses, så ude-arealerne positivt bidrager til oplevelsen af arealerne inde i bygningen. 

Den ny daginstitution i Munkdrup skal DGNB certificeres til Guld-niveau og opnå en særlig udmærkelse DGNB Hjerte for indeklima. 

Institutionen skal kunne rumme 100 børnehavebørn fordelt på 4 grupper og 50 vuggestuebørn ligeledes fordelt på 4 grupper. Udover grupperne indrettes bygningen med fællesarealer, produktionskøkken samt velfærdsrum til de ansatte. Bygningen er tænkt skofri og indrettes derfor med grov og fingarderober. Kryberum er tænkt indeliggende og opvarmede. 

Bygningen er meget kompakt, da det er en forudsætning i opgaven, at der skal være mange funktioner og mange børn på et begrænset areal. Der er derfor lagt stor vægt på at optimere arealerne i bygningen i forhold til at understøtte arbejdsgangen i institutionen bedst muligt og samtidig undgå overflødige gangarealer. 

Udover målgruppen på de 150 børn forventes der at være tilknyttet ca. 45 personaler til institutionen. 

Byggeriet er omfattet af kravet til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri (IKT). 

content/dgnb-certificeringer/dgnb_guld.jpg

 

Illustration: Randers Kommune