VVS & Ventilation 

Stokvad tilbyder rådgivning og projektering ved alle typer af VVS-installationer og ventilationsløsninger.

Installationer dækker teknisk rådgivning om vand, afløb, ventilation, luftkøling, udsugning og varme fra konventionelle og alternative energikilder. 

Et godt indeklima er en vigtig del af komfort og velbefindende i en bolig, et godt læringsmiljø i skoler og institutioner og et frugtbart arbejdsmiljø på kontorer og i bygninger. Indeklimaet og mindskelse af fugt afhænger i høj grad af god ventilation.

Ventilationen spiller en stor rolle i en bygnings energiforbrug og indeklima.

Tænkes bygningens placering i forhold til sol og vind ind i byggeprocessen fra start, vil ventilationen kunne bidrage til energibesparelser.

Stokvad har god erfaring med at benytte ventilation med varmegenvinding, hvor den mekaniske ventilation benytter luft udefra til at bevare et godt klima i boligen og samtidig skabe et ventileret miljø.

På VVS-området har vi stor erfaring med at projektere installationer til vand og centralvarme i ejendomme. Vi sørger for at anvise en løsning, som er bæredygtig både ud fra et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv.

Ifølge Bygningsreglementet skal alle nye bygninger have et mekanisk ventilationsanlæg, og også renoveringsopgaver kræver, at der tages specielle hensyn til indeklimaet. For os er det vigtigt, at byggeriet er skabt til mennesker, og at den færdige løsning er miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Alle bygninger, hvad end det drejer sig om skoler, børneinstitutioner, plejehjem, erhverv eller boliger, har brug for et velfungerende ventilationsanlæg, der renser luften ved at suge dårlig luft ud og tilføre frisk luft. Det gælder om at sikre et godt og sundt indeklima uden unødige omkostninger.

Stokvad rådgiver om alle former for varmeforsyning, det være sig olie, gas og fjernvarme eller varme fra alternative energikilder i form af varmepumper, jordvarme, solceller eller solfangere. Hvad, der er bedst ud fra en økonomisk og miljømæssig betragtning, afhænger af de konkrete forhold. Derfor er den faglige, tekniske rådgivning vigtig, hvis man vil have en bæredygtig varmeforsyning på kort og lang sigt.

Vores viden omfatter både materialer og byggeteknik samt drift og vedligehold af alle installationer. Og vi anlægger altid en totaløkonomisk betragtning, der tager højde for såvel økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Stokvad sætter en ære i at bruge hver krone bedst muligt, så kunden ikke pålægges større udgifter end højst nødvendigt. 

bubble