Svanemærket byggeri 

Byggebranchen er en af de brancher, hvor der er særlig fokus på, når det handler om at styrke den cirkulære økonomi og svanemærket byggeri er i vækst. I kravene til svanemærket byggeri tænkes netop i cirkulære kredsløb, dvs. fra produktionen af et materiale til bortskaffelse af samme materiale efter det har været anvendt (cradle to cradle). Samtidig er Svanemærket et stærkt redskab til at realisere FN’s verdensmål.

I et svanemærket byggeri stilles der store krav til de implementerede materialer og til byggeprocessen fra start til slut.

Svanemærkningsordningen er den selv samme, som vi kender den, når vi er ude at handle dagligvare. Det er nemlig Miljømærkning Danmark som har ansvaret for Danmarks officielle miljømærker. De kontrollere og certificere svanemærkede produkter, services og byggeri.

 

Hvad er svanemærket byggeri? 
Et svanemærket byggeri er kendetegnet ved:

  • Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi. Dette sikrer både en lav klimabelastning i hele husets levetid samt en lav energiregning for køberen af huset.
  • Godt indeklima vha. krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi. Dette er en helt central parameter for at sikre en både sund og komfortabel bolig, hvor den typiske beboer opholder sig 16 timer i døgnet.
  • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve. Det betyder bl.a., at bisphenol A ikke er tilladt i et svanemærket byggeri, og at indvendige overflader som f.eks. gulv og vægge ikke må være beklædt med PVC.
  • Lever op til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Svanemærkets trækrav sikrer, at træet i husets konstruktion stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet. Dette er bl.a. vigtigt, fordi afskovning medfører store tab af biodiversitet, jorderosion samt lokale og globale klimapåvirkninger.
  • Høj byggeteknisk kvalitet via gennemgang af uvildig tredjepart. Såvel byggeproces som det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig tredjepart (Nordisk Miljømærkning) for at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til skrappe miljø- og kvalitetskrav. Derudover kontrollerer en uvildig byggesagkyndig den generelle kvalitet af byggearbejdet ved at gennemgå færdige byggerier. Kontrollen sikrer en høj kvalitet og minimerer risikoen for klassiske byggefejl, som eksempelvis fugtproblemer. Dermed opnås både en sund bygning og en fremtidsorienteret investering for ejeren af byggeriet. 
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele. Svanemærkets krav om at udarbejde en logbog sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Det øger muligheden for senere genbrug og genanvendelse af bygningsdele og er med til at fremme den cirkulære økonomi.

Det er muligt at svanemærke følgende bygningstyper: Etagebyggeri, skoler, daginstitutioner og huse, f.eks. parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse. 

 

Hvad er svanemærket renovering? 
En bygning, der har gennemgået en svanemærket renovering, er kendetegnet ved:

  • Lavt energibehov efter renovering. Svanemærket kræver, at bygningen efter renovering skal have et lavt energibehov. Vælger man en svanemærket renovering er man altså med til at sikre, at bygningsreglementet for energirenovering bliver efterlevet. Dette sikrer både en lav klimabelastning i husets fortsatte levetid og en lav energiregning for ejeren af bygningen.
  • Grundig miljøsanering. Bygningen er miljøsaneret med fokus på både sundheds- og miljøskadelige stoffer, og der er taget hånd om farlige materialer og farligt affald.  
  • Godt indeklima vha. kortlægning af kemikalier i eksisterende materialer samt skrappe kemikaliekrav til nye materialer og produkter. F.eks. kræver Svanemærket en kemisk analyse af flere stoffer i eksisterende materialer end almindelige miljøkortlægninger gør. Samtidig er grænseværdierne for uønskede stoffer lavere end myndighedernes krav. Nye byggeprodukter, materialer og kemiske produkter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve. Det betyder bl.a., at bisphenol A, S og F ikke er tilladt i et svanemærket byggeri, og at indvendige overflader som fx gulv og vægge ikke må være beklædt med PVC.  
  • Fremme af genanvendelse af bygningsdele, byggevarer og -materialer. For at begrænse brugen af ressourcer stiller Svanemærket krav om, at der skal udarbejdes en plan for bevaring og genbrug af bygningsdele og -materialer. Der skal ligeledes udarbejdes en logbog, som sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Dette øger muligheden for senere genanvendelse – og er med til at fremme den cirkulære økonomi.

 

Hvilke bygninger kan opnå en svanemærket renovering? 
Parcelhuse/rækkehuse, lejligheder, ældreboliger og lign., fritidshuse og -lejligheder, skoler og daginstitutioner samt kontorbygninger kan opnå en svanemærket renovering, hvis omfanget af renoveringen, eksklusive nedrivning, udgør mindst 25 % af bygningens værdi (eksklusive grundværdi) – eller hvis renoveringen omfatter 25 % af klimaskallens ydre.

 

Overvejer I at svanemærke jeres næste byggeri eller næste renoveringsprojekt? 
Hos Stokvad er vi stolte over at huse to konsulenter i svanemærket byggeri, hvilket gør os kvalificeret til at varetage projekter, hvor målet er at få svanemærket byggeriet. 
I er velkommen til at kontakt vores konsulenter i svanemærket byggeri pr. mail eller telefon og få svar på evt. spørgsmål I må have.

Stokvad har to konsulenter i svanemærket byggeri Anna Louise Olesen og Jonathan Schougaard Kansy.

bubble