Regnvandshåndtering

Kommunerne stiller i dag krav til håndteringen af regnvand i forbindelse med udvikling af lokalplaner eller projektområder, som skal redegøre for, hvordan vandet bevæger sig under skybrud inden for lokalplansområdet. Regnvandshåndteringsplanen skal kunne belyse nuværende og fremtidige strømningsveje, befæstelsesgrad, lavninger, forsinkelsesvolumen, dimensioneringsforudsætninger og kloakeringsforhold for at sikre eksisterende og fremtidig bebyggelse inden for lokalplansområdet, efter fastsatte retningslinjer udstedet fra kommunen.

Ved brug af diverse programmer kan der udarbejdes en analyse, der viser, hvordan fremtidige forhold vil være inden for lokalplansområdet, efter den nye bebyggelse er opført. Via analysen kan der redegøres for, om der sker opstuvning af regnvand på grunden samt hvor overfladestrømninger vil blive ledt hen ved eventuelle terrænreguleringer.

I forbindelse med regnvandshåndteringsplanen udarbejdes der en beregning for hvor meget regnvand, der eventuelt skal tilbageholdes inden for lokalplansområdet. En tilbageholdes af regnvand kunne f.eks. være i form af regnbede, faskiner, bassiner eller lukkede rørsystemer. I samarbejde med bygherre og landskabsarkitekten findes den bedste placering af den mængde regnvand, der skal tilbageholdes og der vil i regnvandshåndteringsplanen blive redegjort for volumen samt placeringen af den eventuelle tilbageholdelse.

Vil du gerne høre mere om, hvad vi kan tilbyde eller har du brug for hjælp, så er du velkommen til at kontakte Martin Poulin Klitgaard.  

bubble