Konstruktion og Statik

Stokvad har stor ekspertise i alle former for konstruktioner. Vi har været med til at opføre alt fra spektakulære byggerier som Randers Regnskov i Randers, Gubsø Garage i Silkeborg, samt ligeså vigtige byggerier som enfamiliehuse, almene boliger, hospitalsbyggeri, og firmadomiciler rundt omkring i landet.

Indenfor konstruktioner og statik råder vi over ingeniører med høj faglig kompetence og stor erfaring indenfor alle fagets aspekter. Vi løser både enkle og komplicerede opgaver inden for statik, her arbejdes der typisk med materialerne beton, stål, træ og murværk m.m.

Hvad er statiske beregninger? 
Statiske beregninger udføres for at afdække en bygnings styrke og stabilitet. Hvis man f.eks. fjerner en bærende skillevæg, skal der vurderes, hvorvidt resten af konstruktionen har den nødvendige styrke – og hvis ikke, hvilke tiltag der skal til, for at forstærke konstruktionen. Disse vurderinger og beregninger kaldes også for ingeniørberegninger.

Ved nybyg, tilbyg og ombyg samt renovering er det lovpligtigt, at der skal udarbejdes dokumentation for, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner overholdes. Dokumentationen, der benævnes som ”statisk dokumentation” består bl.a. af ingeniørberegninger af de bærende konstruktioner. De statiske beregninger, der indgår i den statiske dokumentation, sikre bygningen modstandsdygtighed overfor lastpåvirkninger på bygningen. Lastpåvirkningerne dækker over bygningens anvendelse, såsom personbelastning inventar mv., samt naturlaster fra f.eks. sne og vind.

Den statiske dokumentation er vigtig ifm. byggeansøgning / myndighedsprojekt, men kan let blive komplicerede og svære at forstå. Stokvad hjælper med at udarbejde den statiske dokumentation for de fleste bygningstyper fra simple skure og tilbygninger til kompliceret større bygværker.

Konstruktion 
Hos Stokvad tilbyder vi projektering og planlægning af dit projekt. Store som små. Vores projektledere, ingeniører og teknikere sikrer, at projektet bliver gennemført sikkert og indenfor de økonomiske rammer for projektet. Vores projektledere har stor erfaring med at gennemføre tekniske projekter og har dig med hele vejen i form af frekvent rapportering omkring projektets fremdrift.

Vi råder over moderne udstyr til beregning af konstruktioner. Vores beregningsværktøjer er meget fleksible, og de giver store muligheder for ændring af laster, profiler og materialer under konstruktionsfasen.

Firmaets vigtigste ressource er medarbejdernes viden, talent og kompetence. Gennem løbende videreuddannelse og kursusdeltagelse af samtlige medarbejdere sikrer vi denne målsætning.

Derved er Stokvad altid opdateret i forhold til de sidste nye vedtægter, love og paragrafer og kan hjælpe vores kunder bedst på vej.

bubble