Indeklima

I takt med det stigende fokus på bedre udnyttelse af energiforbrug, tætheden i byggerier og en arkitektur der vægter store lysindfald, bliver kravet til indeklima større og mere presset. Indeklimaet har vist sig at have stor effekt på både menneskers helbred og koncentrationsevne, ligesom det naturligvis påvirker bygningens stand.

I nybyggerier skal indeklimaet tænkes ind fra de tidlige skitseringsfaser, da der stadig er en stigende opmærksomhed på byggelovgivning og arbejdsmiljøregler, som blandt andet indebærer termisk indeklima (temperatur), luftkvalitet, lysforhold og akustik. Dette giver en kompleksitet i udarbejdelsen af et projekt, da mange forhold skal vægtes og vejes, hvilket også øger behovet for rådgivning og dokumentation.

Hos Stokvad har vi stor erfaring med rådgivning og projektering af et godt indeklima i såvel nybyggerier som renoveringer af parcelhuse. Vi arbejder ud fra en helhedsforståelse af projektet og de forskellige faktorer, deres indbyrdes sammenhæng og påvirkning af hinanden. Derfor mener vi at Stokvad er den rigtige samarbejdspartner, når der skal skabes løsninger, hvor samspillet mellem temperatur, luftkvalitet, dagslys og akustik skal fungere optimalt. Vi visualiserer og dokumenterer termisk og optisk indeklima ved brug af bygningsmodeller og beregningsprogrammer som B-Sim, Rhino og BE18.

 

Stokvad rådgiver i indeklima indenfor:

 • Luftkvalitet
 • Termisk indeklima (temperatur)
 • Akustik
 • Træk
 • Fugt
 • Ventilation
 • Indeklimamålinger
 • Dagslysberegning
 • Maksimal udnyttelse af dagslys
 • Lys kvalitet, farvegengivelse og temperatur
 • Optisk synskomfort, minimering af ubehagsblænding og varians
 • Energirigtige lyskilder 
 • Styring og regulering af den kunstige belysning
bubble