Projektgranskning

Granskning er en kvalitetssikring af et projekt, det kan både være relevant for nye byggerier eller ved renoveringer. Fageksperter vurderer projektbeskrivelsen eller udbudsmaterialet med udgangspunkt i deres viden om bygningsfysik og byggeteknik. Det giver et samlede billede af projektets bygbarhed, om projektet indeholder fejl, valgte løsninger giver risiko for skader og om projektet overholder gældende lovgivning.

En tidlig igangsættelse af granskning sikre at der stilles de rigtige spørgsmål ved de valgte løsninger på tegnebrættet og ikke ude på byggepladsen, det sikre et bedre byggeri og færre uforudsete udgifter for bygherre. Når Stokvad gransker projekter, sikre vi at entreprenøren får mulighed for at tilrettelægge en bedre byggeproces, og jo før en udfordring opdages jo mindre påvirker den det samlede byggeregnskab.

Stokvad foretager tværfaglige projektgranskninger, vores team trækker på et solidt og bredt erfaringsgrundlag og viden indenfor faggrupperne.

 

bubble