Bæredygtighed 

Hos Stokvad betragter vi bæredygtighed som en uadskillelig del af byggeriets kvalitet, og det er derfor en naturlig del af vores rådgivning. Med en fælles vision for et byggeris bæredygtighed sikrer vi, at indsatser på tværs af fagligheder og organisationer bliver planlagt og udført, så bygherren kan realisere sine målsætninger for projektets bæredygtighed.

For både nye og eksisterende bygninger rådgiver vi om bæredygtighedscertificeringer og bæredygtighedsledelse samt livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomi (LCC) i bygge- eller planlægningsprocessen.

Fra 2023 bliver LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for nybyggeri. For bygninger over 1.000 m2 indføres en grænseværdi for CO2-udledning fra materialer, som gradvist strammes frem mod 2029. Fra 2025 kommer grænseværdierne til at gælde for al nybyggeri, så blandt andet enfamiliehuse også skal også en grænseværdi for CO2-udledning.

Vi anvender både danske og internationale standarder for arbejdet med og dokumentation af bæredygtighed, og vi har uddannede konsulenter og auditorer med stor erfaring, særligt med DGNB. Vi har ligeledes kompetencer indenfor både Svanemærket byggeri samt BREEAM- og LEED-certificering. For at opnå den bedst mulige drift af nye bygninger, arbejder vi med commissioning som kvalitetssikringsproces.

bubble