Anerkendt statiker

Anerkendte statikere har gennemgået en anerkendelsesprocedure under Anerkendelsesudvalget for statikere. Titlen Anerkendt Statiker giver retten til at godkende og attestere konstruktionsprojekter i henhold til Statikerordningens regler og procedurer.

Stokvad har egen anerkendt statiker. Denne kan indgå i projekteringsopgaver og/eller kontrolopgaver, hvor anerkendelsesordningen stadig har anvendelse.

Anerkendt statiker skal arbejde iht. den tidligere gældende anvisning for statisk dokumentation, SBI-Anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner (nugældende anvisning under certificeringsordningen er SBI-Anvisning 271).

Kort refereret er hovedopgaven for den anerkendte statiker at:

  • Følge anerkendelsesordningens grundlag jf. Bygningsreglementet samt ordningens procedurer og retningslinjer.
  • Arbejde i overensstemmelse med gældende byggeregler og god byggeskik og vise en til opgaven passende omhu.
  • Søge kritiske forhold belyst af den fornødne kompetence.

Ordningen med anerkendte statikere er under udfasning i Danmark efter at certificeringsordningen den 1. januar 2020 trådte i kraft. Dog fungere anerkendt statikerordningen stadig og projekter, der er opstartet under ordningen for anerkendt statiker, skal færdiggøres under denne.

Grundet at Stokvad medvirker i flere store byggeprojekter med relativ lang projekterings- og byggetid har Stokvads anerkendte statiker forlænget perioden for opretholdelse af anerkendelse, foreløbigt til sommer 2025.

Anerkendt statiker er en personlig autorisation og det er den enkelte statiker, der ved sit virke skal efterleve alle gældende regler for ordningen.

Stokvad har en anerkendt statiker Henrik Krogh Sloth. Henrik Krogh Sloth har været anerkendt statiker siden 2005.

bubble