Stokvads størrelse og struktur fordelt på flere specialer på partnere og medarbejdere gør Stokvad i stand til at løse komplekse og mangeartede opgaver indenfor ingeniørrådgivning, bygherrerådgivning og totalrådgivning

 

content/ny-ob4a78461.jpg

 

Profil

Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S består af to tegnestuer, begge placeret i Midtjylland. Vi huser ca. 40 engagerede og dygtige medarbejdere som brænder for deres fag.

Igennem gensidig respekt, troværdighed og høj professionalisme arbejder vi hver dag for at skabe en attraktiv og dynamisk arbejdsplads fordi vi tror på, det skinner igennem på medarbejdernes engagement.

Firmaets vigtigste ressource er medarbejdernes viden, talent og kompetence, hvor den enkelte medarbejders engement og ansvarlighed er i centrum. Gennem løbende videreuddannelse af samtlige medarbejdere og personlige udfordringer sikrer vi denne målsætning.

Vi arbejder i et uformelt miljø, hvor døren altid er åben hos kollegaer og partnere. Vi prioriterer den faglige sparring i hverdagen, for vi tror på, den udvikler både den grønne konstruktør og ingeniøren med mange års erfaring i bagagen.

Den personlige kontakt til kunden vægtes meget højt og bygherrekontakten sker gennem en fast kontaktperson, der også er en af nøglemedarbejderne i virksomheden. Denne person følger hele processen, og har såvel under projekteringen som i den afgørende afleveringsfase fingeren på pulsen, og vil på teknikersiden altid være synlig for bygherren. Stokvad tilbyder sine klienter en professionel rådgivning indenfor alle rådgivningens faser.

Vi er meget opmærksomme på at der anvendes gennemprøvede løsninger og at materialevalget sikrer lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger. I lige så høj grad skal der tages miljømæssigt hensyn, så de nyeste og mest holdbare landvindinger indenfor dette område indarbejdes i projekterne. Vores projekter gennemgår alle en grundig projektgranskning i de forskellige projektfaser og sluttelig en projektkontrol og herunder også en miljøkontrol, så det rent faktisk kontrolleres, at projektet lever op til de stillede forudsætninger.

Organisation

Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S er et aktieselskab ejet af Lotte Stokvad, Jan Houmann Mortensen, Niels Erik Væver, Henrik Krogh Sloth, Nicolaj Sørensen, Rasmus Pedersen Sindberg og Allan Boe Kloster.

Firmaets bestyrelse består af Lotte Stokvad, Jan Houmann Mortensen, Niels Erik Væver og Henrik Krogh Sloth.

Stokvad kontor indenfor

Historien startede i 1970

Randers
Risskov
Fusion
Fill
1970 Randers
Civilingeniør Bent Westphal og Ørum & Nielsen Aalborg grundlægger Ørum & Nielsen Randers, Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S i Randers. 
1974 Risskov
Teknikumingeniør Knud G. Stokvad grundlægger Rådgivende Ingeniører K. G. Stokvad A/S i Risskov. 
1976 Randers
Ørum & Nielsen Randers, Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S ændrer navn til Germann & Westphal, Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S, og ejes nu af Bent Germann og Bent Westphal.
fill Fill
1985 Randers
Germann & Westphal, Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S ændrer navn til Kerstens & Westphal, Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S. Bent Germann udtræder af partnerkredsen. Bent Westphal og Ejnar Kerstens ejer nu firmaet. 
fill Fill
1998 Randers
Erik Skipper indtræder i partnerkredsen.
2003 Risskov
Knud. G. Stokvad udtræder af partnerkredsen. Lotte Stokvad og Niels Erik Væver ejer nu firmaet. Rådgivende Ingeniører K.G. Stokvad A/S ændrer navn til Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S FRI.
2003 Randers
Henrik Krogh Sloth indtræder som juniorpartner i Kerstens & Westphal, Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S.
2003 Risskov
Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S FRI i Risskov tilknyttes som associeret selskab til Kerstens & Westphal A/S.
2007
Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S FRI og Kerstens & Westphal A/S fusionerer til Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI. Jan Houmann Mortensen indtræder som partner i Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI.
2014
Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI ændrer navn til Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S som vi kender firmanavnet i dag med partnerne Lotte Stokvad, Jan Houmann Mortensen, Niels Erik Væver og Henrik Krogh Sloth.
2022
Nicolaj Sørensen, Rasmus Pedersen Sindberg og Allan Boe Kloster optages som nye partnere og indgår nu i den samlede ejerkreds sammen med Lotte Stokvad, Jan Houmann Mortensen, Niels Erik Væver og Henrik Krogh Sloth.
bubble