Vorregårdsparken

Vorregårdsparken

Et byggemodningsprojekt med anlæggelse af veje og forsyningsanlæg for 59 nye højtliggende parcelhusgrunde med udsigt over Kaløvig.

1.300 m vejanlæg, byggemodning omfatter et areal på næsten 8 ha.

Der blev etableret omfattende regnvandsreservoir til forsinkelse af udledning af regnvand til hovedkloak og recipienter.

Anlægget blev, på grund af det kuperede terræn, anlagt som nedgravende rørbassiner med en samlet længde på mere 250 m ø1000 betonrør.

Anlægsarbejderne blev gennemført, men de afsluttende terrænarbejder med asfalt slidlag, brolægning og anlægsgartnerarbejder afventede til området blev fuldt udbygget.