Villa Løven

Villa Løven

Tilbygning i 2 etager, til eksisterende villa i det nordlige Randers. Selve tilbygningen udføres som lavenergiklasse 1 byggeri iht. til BR08. 

Målet for det færdige bygværk har været, at udvidelsen har et let udtryk samtidigt med, at der er anvendt præfabrikerede betonelementer. Normalt vil præfabrikerede beton sandwichelementer, for et lavenergiklasse 1 byggeri, være meget tykke, men i samarbejde med elementleverandøren er bygningen designet således, at både for-, og bagmur kan udføres med forholdsvis tynde betontykkelser.

Elementer som kompakt bygningskrop, orientering af bygning, kraftig konstruktiv solafskærmning og udnyttelse af optimeret dagslysindtag er brugt som platform for det arkitektoniske arbejde. Samtidigt gør byggeprincippet det muligt for entreprenøren, at have en rationel byggeproces. 

Der er tale om et forsøgsbyggeri, hvor arkitekt, ingeniør, entreprenør og elementleverandør alle bidrager med ressourcer for udvikling af nye ideer og tiltag for energioptimering.