VERDO, Kedel- & Turbinebygning

VERDO, Kedel- & Turbinebygning

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ombygning af kedel- og turbinebygninger på Kulhomsvej 22, Randers.

Dette omfattedede ombygning og tilpasning af de bærende konstruktioner omkring de to kedler, fordi disse skulle sænkes og ombygges.

Fyrpladsen blev således sænket 5 m, hvorfor der også skulle etableres to nye indskudte dæk for disse inde i turbinebygningen.

Projektet omfattede blandt andet pilotering og nye punktfundamenter i umiddelbart nærhed af turbinen, hvilket stillede stort krav til udførelsen, herunder vibrationer, som er kritiske for turbinen.