VERDO, Røggaskondensering anlæg

VERDO, Røggaskondensering anlæg

Opførelse af nyt anlæg for røggaskondensering omfatter en nybygning ovenpå den eksisterende afsvovlningsbygning. Derudover et nyt trappetårn helt fra terræn til toppen. Sluttelig ombygning inde i kedelhuset.

Nybygningen er opført med start i kote 23,00 og med top i kote 45,00. Terræn hedder kote 2,0.

Byggeriet skulle igennem hele forløbet tilgodese, at de eksisterende bygninger og anlæg skulle være i drift hele tiden.

Byggeriet er opført med et bærende system i stål beklædt med stålkassetter, der er isolerede.