VERDO, Bygning for doseringsbeholdere

VERDO, Bygning for doseringsbeholdere

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes ny bygning for doseringsbeholdere til netop dosering af biobrændsel på Kulhomsvej 22, Randers.

Bygningen opføres ovenpå den eksisterende kedelbygning, opført som stålkonstruktioner beklædt med stålplader.

Bygningen indeholder 4 doseringsbeholdere, som doserer biobrændsel til kedlerne, når der fyres med biobrændsel.

Transportanlægget forsyner doseringsbeholdere med biobrændsel.

Byggeriet skulle igennem hele forløbet tilgodese, at de eksisterende bygninger og anlæg skulle være i drift hele tiden.