VERDO, Biomassetransportanlæg

VERDO, Biomassetransportanlæg

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes nyt tranportanlæg for automatisk flytning af træflis. Dels direkte fra skib og dels fra udendørs oplagsplads.

Transportanlægget er dels et vandret bånd i ca. 4 m højde over jord, dels et bånd stigende fra 4 m til 25 m over jord og dels et bånd stigende fra terrænniveau til ca. 35 m over terræn. Hertil kommer ca. 30 m lang betongrube som båndet løber ned i. 

Transportanlæg er udført af stålkonstruktioner dels med rørsøjler under og dels med A-ben. Stålkonstruktioner er detaildimensioneret af leverandør.

Alle punktfundamenter og grube udføres i insitubeton funderet på rammede pæle. 
Opførelse af Insitu-støbt betongrube udført med vandtætbeton inklusive vandtætning af samlinger osv. Gruben er en del af et transportanlæg for træflis.

I forbindelse med arbejderne skulle udføres blev der afspærret for trafik og færdsel i området, dog således af trafikken kunne passere forbi i henhold til aftale med bygherre.