Værket

Værket

Værket er Randers’ musik- og teaterhus med faciliteter både til kultur- og erhvervsarrangementer. Byens gamle elværk danner ramme om alt fra shows, koncerter, ballet, opera, skuespil og comedy for folk i alle aldre. 

På årsbasis gæstes Værket af ca. 100.000 mennesker. Værket rummer flere sale og spisesteder. De store arrangementer knytter sig til Teatersalen (kapacitet: 1.000 personer) og Ridehuset (kapacitet: 1.400 personer) mens de mindre arrangementer holdes i Koncertsalen (kapacitet: 440 personer) og Turbinen (kapacitet: 220 personer). Der afholdes omkring 400 arrangementer i Værket om året.

Vi yder fortsat rådgivning for Værket, og har gjort siden 1986, i forbindelse med forsatte om- og tilbygninger. I forbindelse med delprojekterne har vi samarbejdet med eksperter indenfor alle genre, som naturligt er tilknyttet denne type komplekse bygninger, således at der skabes de perfekte rammer både for scenekunstnere, lys- og lydfolk, teknisk personale og ikke mindst publikum.

Som et udpluk af rådgivningssagerne kan nævnes: 
- Brandteknisk rådgivning i forbindelse med behovet for at have stående koncerter med mange tilskuer. 
- Ombygning og udvidelse af teatersal samt tilbygning med nyt scenetårn og sidescene. 
- Udvidelse, hvor den tidligere scenebygning blev tillagt selve teatersalen og bagved denne, blev der opført en både større og væsentlig højere scenebygning, som kunne rumme selv de største forestillinger. Et samlet byggeri på 2.725 m² og en anlægssum på 25 mio. kr. 
- Etablering af tribuneanlæg i terrasseform for forøgelse af tilskuerkapacitet. 
- Første del af vores rådgivning for Værket omfattede ombygning af det gamle kraftvarmeværk til nyt Musik- og Teaterhus, i dag kaldet Værket.