Tronholmparken

Tronholmparken

Centralt i Randers, i sammenhæng med Randers Bypark, er opført et broanlæg med siddetrapper ud over Randers Fjord.

Tronholmparken er udformet i samråd med bygherre for at skabe det mest optimale byrum og skal bruges til rekreativt ophold såvel som anløbsplads for mindre skibe.

Broerne er piloteret med stålpæle og den overliggende trækonstruktion svæver ud over fjorden. Som gang- og siddeflade er anvendt træsorten robine.