Tronholmen 3

Tronholmen 3

Tronholmen i Randers Syd tilføjes et kontorhus, Tronholmen 3, som indgår i nyt erhvervsområde med glasdominerede bygningskroppe. Tronholmen 3 troner med sin lange glaskrop, der brydes af den opsigtsvæk­kende portåbning med den gule boks. Kontorbyggeriet er hjemsted for en række af byens velkendte rådgivnings- og servicevirksomheder samt et markant bygningsværk langs fjorden i det centrale Randers. Det attraktive erhvervslejemål opføres i 4 etager.

Det 5.500 m² store kontorhus er indrettet med et kontor­landskab bestående af glasvægge. De tilhørende fælles­faciliteter rummer blandt andet møderum, reception og en stor fælles kantine. Den store fælles kantine er noget af det, der gør stedet til noget særligt – udover den skønne udsigt ud over vandet og byen – er kantinen for alle virksomhederne i bygningen, så de ansatte har mulighed for at tale sammen på tværs af firmaerne.

Bygningsmæssige udfordringer 
Byggeriet er opført på område med udpræget sætningsgivende jordlag. Derfor er bygningen piloteret med ca. 300 jernbetonpæle.

De lokale bygningsmyndigheder stillede krav om tilknytning af anerkendt statiker til projekteringen. Derfor lod vi vores egen anerkendte statiker være projektleder på sagen og være projekterende for konstruktionsdelen. Der er således udført statikererklæring overfor myndighederne.

Bygningen er sikret mod vandindtrængning fra fjorden ved udformning af specielle plinte langs facader.

For fagene VVS, ventilation og el blev det udbudt som systemleverancer ud fra opstillede funktionskrav.