Torvet - Uddannelses- og missionscenter

Torvet - Uddannelses- og missionscenter

Uddannelses- og missionscenter på Katrinebjergvej i Aarhus Nord har bygget en to etage udvidelse på deres eksisterende bebyggelse. 

Ideen med tilbygningen Torvet var, at skabe en bygning der havde en imødekommende stor glasfacade, en inviterende indgang og en levende bygning. Samtidig blev der opnået stor synergi mellem administration og studerende, en let orientering samt en god facilitering af mulighederne for netværk. 

Bygningen rummer tre organisationer: Dansk Ethioper Mission, Israelsmissionen og Menighedsfakultetet. 

Det glasdækkede fællesareal fik Torvet til at glide sammen med Menighedsfakultetet. Derfra kan man fortsætte ind i et stort lokale, hvor fællesadministrationen hører til. Fra det store, centrale rum går en række døre ind til mindre kontorer. Ovenpå ligger auditorierne.