Tofthøjskolen

Tofthøjskolen

Nybygning udføres i ét plan med klasselokaler og DUS (Det Udvidede Samarbejde mellem skole og fritid) omkring et fælles torvrum, der fungerer som samlingsrum for indskolingens elever. 

Nybygning udføres med et moderne og alligevel tidløst arkitektonisk udtryk og i ydre dimensioner, der svarer til skolens nuværende skala. Det har været arbejdsgruppens mål at bevare så meget som muligt af den eksisterende træbevoksning på grunden. 

Materialemæssigt har der været lagt vægt på robusthed, totaløkonomi og minimering af vedligeholdelsesomkostninger, ligesom de nu skærpede krav til akustik har været en betydende parameter ved valg af overfladematerialer indvendigt. 

Derudover har der været tænkt konstruktiv omkring indeklima for at sikre gode og tilfredsstillende forhold for brugerne. 

Akustik
Bygherre har på fornuftig vis haft stor fokus på gode akustiske forhold, der kan medvirke til gode betingelser for elevernes indlæring og de ansattes arbejdsmiljømæssige forhold. 

Ved udnyttelse af de givne overflader, de mulige ekstraordinære tiltag samt udnyttelse af blivende og flytbart inventar er de lydtekniske forhold optimeret og designet til sikring af ønsker og overholdelse af definerede krav og anbefalinger. 

Projekteringen er foretaget af egen akustisk kyndig ingeniør og efterfølgende kvalitetssikret af ekstern akustiker.