Thors Bakke

Thors Bakke

Projektet omfatter opførelse af 50 almene boliger i hesteskoformet karrébygning i 4 til 8 etager, på yderst central grund i Randers midtby. Thors Bakke er præmieret af Randers Kommune i 2013 og opført som et lavenergiklasse byggeri iht. BR10.  

Efter påfyldning af omkring 12.000 m³ sand og færdiggjort funderingsarbejde skyder bygningen op og bliver med sine 7 etager over jord et meget markant byggeri i Randers. Grundet de endog meget store tidligere terrænforskelle på grunden har det været nødvendigt med massiv tilfyldning, inden det egentlige byggeri kunne påbegyndes. 

Tidligere lå det velkendte Thor Bryggeri på den store grund midt i Randers by, men fremtiden byder nu på bl.a. biograf, sundhedscenter og de her omtalte boliger. 

Under boligerne etableres en parkeringskælder og kælder med depotrum samt  fælleslokale. Det store og til tider solbeskinnede sydvendte gårdrum udnyttes til  haveanlæg og de nederste boliger har terrasser ud til fælles areal. 

Alle øvrige lejligheder har egne terrasser – de fleste ind mod gårdrummet. 
Bygningen er udformet således, at den aftrapper i højden, hvilket giver spændende udsigtsmuligheder for de øverste lejligheder. Fra de højst beliggende lejlighed er der fri
udsigt over både Randers by og Randers Fjord. 

Gennem projektforløbet har totalentreprisegruppen lagt stor vægt på samarbejdet omkring den optimale projektering. Aktørerne i dette har været bygherre, bygherrerådgiver, totalentreprenør, arkitekt og ingeniør. For bygherre er det vigtigt, at få bedste ydelse til velovervejet pris og for entreprenør og rådgivere er det vigtigt, at projekteringen følger et rationelt spor for sikring af tids- og ressourceforbrug. I dette projekt er ovennævnte lykkedes til alles tilfredshed.