Sundhedshus Pandrup

Sundhedshus Pandrup

Sundhedshuset Pandrup opføres som et 2-etagers byggeri, indeholdende 4-5 praksis med behandlerrum til 9 praktiserende læger samt deres personale som udgøres af sygeplejersker samt sekretærer.

Der stilles store krav til byggeriet, som opføres som energiklasse 2020 samt sølvcertificeres i forhold til bæredygtighed og klima ud fra det tyske system DGNB.

Igennem hele projekteringsforløbet har der været en tæt dialog med bygherre og dennes styregruppe i relation til indretning, indeklima og bæredygtighed.

Der etableres fællesarealer til ankomst, venteområde, laboratorium samt administrations- og personalefaciliteter. Endvidere rummer sundhedshusene lokaler til uddannelseslæger.

Ligeledes etableres nødvendige udendørs faciliteter herunder adgangsveje, p-pladser, udendørs belysning samt udendørsarealer til ophold.

content/dgnb-certificeringer/dgnb_soelv.jpg