Støvring Gymnasium

Støvring Gymnasium

Ombygning og renovering af Støvring Gymnasium.

For Støvring Gymnasium projekteres nedenstående:
- Renovering / udskiftning af tage på hovedbygning og fællesarealer.
- Renovering / udskiftning af ovenlysvinduer / skrålysvinduer på hovedbygning og fællesarealer.
- Etablering af nyt ventilationsanlæg for bedre indeklima i klasselokalerne.
- Etablering af 400 m² solceller på sydvendte tage.

Renoveringen skal udføres i etaper, da der pågår undervisning samtidig med bygningsarbejderne udføres.
Udskiftning af taget udføres, mens der foregår undervisning.
Ved indgangspartiet etableres der et stort nyt vindue i taget.
Der etableres ny ventilation og klasseværelserne renoveres således, der etableres mekanisk balanceret ventilation i klasselokalet. 

Samarbejdet foregår i tæt samarbejde med bygherre.