Spiloppen

Spiloppen

Om- og tilbygning til den integrerede daginstitution Spiloppen i Kolt. 

Tilbygningen opføres som et lavenergiklasse 1 byggeri iht. BR08, der synligt signalerer bæredygtighed og energi. Dette er en væsentlig pædagogisk pointe for børn såvel som pædagoger. 

Ombygningen konverteres til lavenergiklasse 2 iht. BR08 med respekt for bygningens nuværende anvendelse og arkitektur. Dernæst er der fokuseret specifikt på den bygningsmæssige udformning for på rette konstruktive vis via udhæng osv. at udnytte eller skærme for solens varme alt efter årstiden. Kendetegnet for Spiloppen er samlet set et meget lavt energiforbrug via en klar bæredygtig strategi.