Sortebakkeskolen

Sortebakkeskolen

Igennem en årrække har Stokvad udført projektering, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med om- og tilbygning af skolen. 

Det seneste projekt består af etablering af ventilationsanlæg. For at opfylde Arbejdstilsynets krav på en maksimal CO2 koncentration på 1000 ppm, blev der etableret et centralt ventilationsaggregat.

Ventilationsaggregatet er placeret i tagrummet i sin egen brandcelle i henhold til DS428 4 udgave. For at mindske den samlede luftmængde blev ventilationsanlægget etableret med VAV-spjæld. Spjældene reguleres via kombineret CO2 føler / temperaturføler, der er placeret i hvert klasselokale.

Byggeriet er projekteret i bygherreønsker og dels i krav og anbefalinger i nyeste anvisninger og litteratur. 

Projekterne på Sortebakkeskolen har gennem årene blandt andet omfattet: 
- Etablering af ventilationsanlæg, 2013.
- Indretning af hjemkundskab, 2006-2008. 
- Ombygning af gymnastiksal til ny administrationsafdeling samt blok C til ny klassefløj  mv., 2005.  
- Ombygning af fysiklokale og natur/tekniklokale, 2004.
- Undersøgelse af indeklimaforhold, 2004. 
- Ombygning og tilbygning af Etape 2, 2001-2002. 
- Ombygning og tilbygning af klassefløj, SFO mv., Etape 1, 1999-2000.

Ved alle projekterne har der været fokuseret meget på overholdelse af tidsplaner såvel som at indretningen af faglokalerne blev som bygherre ønskede.