Søndersøparken

Søndersøparken

Opførelse af 16 lavenergi boliger i Risskov fordelt på 4 blokke med 4 boliger i hver. Hver bolig udføres som en 2-etage bolig. 

Byggeriet opføres som et betonelement byggeri, der er skalmuret med efterfølgende vandskuring. 

Bebyggelsen opføres som lavenergiklasse 2 iht. BR08. 
Igennem hele projekteringsforløbet har der været fokuseret meget på materialevalg og bygbarhed.