Søhusparken, afd. 19

Søhusparken, afd. 19

Om- og tilbygning af 55 plejeboliger og servicecenter samt forbindelsesgang til eksisterende plejecenter i Søhusparken, Etape 5, Ebeltoft.

Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.

Af de 55 plejeboliger opføres 16 i 1 etages byggeri, tilbygget eksisterende plejecenter – de resterende 33 boliger inkl. servicecenter opføres som 4 etages byggeri tilknyttet  eksisterende plejecenter via forbindelsesgang i nederste etage.

Projektering er tilrettelagt og planlagt ud fra at tilbygningerne griber så lidt ind i hverdagen som muligt for beboerne på plejecentret.

Tilbygningerne udformes således, at bygherre får optimale forhold omkring fremtidig daglig brug af plejecentret.

Sammen med brugergrupper og bygherre er der i projekteringsforløbet lagt stor vægt på funktion, herunder at fordelingen og placeringen af servicearealer blev tilfredsstillende.