Skolegades Skole

Skolegades Skole

De forskellige bygninger ved Skolegades Skole repræsenterer hver deres tidsalder, og det er videreført i dette projekt, der afspejler nutidens arkitektur og desuden harmonerer i størrelser, højder og materialevalg/farver med de eksisterende bygninger på skolen. 

Målet er at skabe større rammer i det daglige og bruge dagslyset til at give et spændende byggeri med meget lys og meget udsyn, hvor dette er ønskeligt og specielt ved den nye hovedindgang ved Skolegade vil denne åbenhed være til stede. 

Byggeriet omfatter nedrivning af en svamperamt fløj samt den tilstødende fløj, opførelse af nye bygninger, ombygning af eksisterende bygninger samt genopretning af tilknyttede udenomsarealer. 

Nybygning planlægges som et fleretage byggeri og udføres med et moderne og alligevel tidløst arkitektonisk udtryk. 

Generelt vil der i nybyggeri og eksisterende bygninger blive indrettet grupperum og toiletter, jævnt fordelt med korte afstande.