Skanseparken, Afd. 7, 8 & 9

Skanseparken, Afd. 7, 8 & 9

I samarbejde med Kuben Management, KPF Arkitekter og Landskabsarkitekt Preben Skaarup, har Stokvad udarbejdet helhedsplan for den samlede bebyggelse, Skanseparken, i forbindelse med ansøgning ved Landsbyggefonden om støtte til renovering og ombygning af bebyggelser og udearealer. 

Stokvad har i denne forbindelse bidraget med byggetekniske og energitekniske vurderinger af den eksisterende bygningsmasse. På baggrund heraf er der udarbejdet
forslag til renoveringer og energioptimerende tiltag.

Der skal foretages en renovering af boligerne med ændring i sammensætningen, så der kommer flere og større lejligheder, efterisolering af boligerne (navnligt afdeling 7), tagrenovering, facaderenovering og udformning af udearealer, så kuperede stier og veje
følger landskabet.
Ligeledes foretages der renovering af installationer i boligerne.
Samtidig etableres der et beboerhus på 250 m². Beboerhuset skal danne ramme om sammenkomster og fester men også rumme mere dagligdagsaktiviteter som fælles værksted, fitness og madklub.
Mod parken vil bygningen have rumhøje glaspartier ud mod terrasserne, men ellers skjule sig som en del af bakkelandskabet. Bygningen er tiltænkt også at kunne bruges af folk uden for området.

Skanseparkens afdeling 7, 8 og 9 består samlet af 190 boliger, fordelt i bygninger med 1-, 2- og 3 etager.