Sct. Mortens Kirke

Sct. Mortens Kirke

Tilbygning til Sct. Mortens Kirke - Ny Sakristibygning.

Et sakristi på nordsiden af kirkens kor var så medtaget af sætningsskader, at det måtte nedrives. Det nye sakristi har naturligt nok fået nøjagtig samme placering som det gamle, blot er det lidt større. Det er passet ind på nord­siden af kirken, i en niche imellem koret og sideskibet.

Når man træder ind i sakristiet, befinder man sig i en lys fordelingsgang, der til venstre leder ind til kirkekontorerne og længere fremme til et trapperum på højre side.

Forbindelsesrummet domineres af kirkemuren, der har fået lov til at stå helt rå og ubearbejdet, som et stort, groft relief.

Første sal er forbeholdt et stort møderum. Der er fuld loftshøjde langs kirkemuren, mens en sænket loftskas­sette giver en mere intim stemning omkring mødebordet. En ‘hemmelig’ lem i loftskassetten giver adgang til at skjult rum, hvorfra der er adgang til korets loft.

Sammenhængen med kirken er i øvrigt smukt bevaret ved en oprindelig, lav indgangsdør i stueplan, der skærer sig nogle trin ned og dybt ind i den metertykke kirkemur. Døren leder direkte ind til kirkens kor.

Det nye sakristi lever fornemt op til standarden og minder om, at det ikke er helt umuligt at føje nyt til de gamle mid­delalderkirker. I tilfældet Sct. Mortens Kirke i Randers er det ovenikøbet gjort på en måde, så man nu lægger ekstra mærke til middelalderkirkens mange særprægede detaljer.