Saab & Citroën

Saab & Citroën

I forlængelse af eksisterende biludstillingshus er der blevet opført en ny 1.300 m² værkstedsbygning. Tilbygningen indeholder værksted med plads til 12 biler af gangen, der er dialogplads, snapplads, kvikplads og to pladser til de højeste varevogne. Der er en vaskehal med vaskemaskine og en klargøringshal, hertil kommer et lager for reservedele, et dæklager og et lager for mindre reservedele samt et maskinrumsværksted. 

I gavlen er der etableret et natlager, hvor vare kan afleveres sikkert udenfor åbningstid. 

Der er etableret et internt salg med plads til 3 medarbejder, ligesom eksisterende lager er ombygget til nyt kontorareal med skranke for modtagelse af kunder til værkstedet. Her er plads til 5-7 medarbejder, samt et venteareal for kunder med TV skærme med reklamer og et tilhørende legeområde. 

Udvendigt er der etableret et overdækket areal, hvor der etableret bremsestand og areal til gennemsyn af bilen, inden den sendes ind i værkstedet. 

Der er etableret en materialegård for olie og batteriopbevaring. Der er udført befæstede arealer rundt om hele tilbygningen samt bagsiden af bilhuset, som alle er afvandet. 

Bagerst på grunden er der lagercontainer med lys, afskærmet diskret. 

Der er etableret nye tekniske installationer med procesudsug, grundventilation, belysning, varme, vand og trykluft, styret over et fælles automatikanlæg.