Romalt Friskole

Romalt Friskole

Opførelse af nye undervisningsbygninger til Romalt Friskole. Undervisningsbygningen er i et plan. 

Romalt Friskole er en forholdsvis ung friskole etableret i Romalt, lige øst for Randers. Efter at Romalt Friskole i en tid havde fungeret i lejede lokaler og en midlertidig pavillonbygning, har opførelse af den helt ny skolebebyggelse givet skolen flere kvadratmeter.

ETAPE 1
Opførelse af klasselokaler, fysiklokaler, aula/auditorie, administrations faciliteter, toiletområder, garderobe, samtale- og grupperum mv.

ETAPE 2
Tilbygninger bestående af musiklokale, hjemkundskabslokale, klasserum og grupperum.
Udover nybygningen flyttes og etableres eksisterende pavilloner.

ETAPE 3
Tilbygninger bestående af klasselokaler, grupperum, kreativitetsrum, stillerum og lærerforberedelse.