RGS Stignær

RGS Stignær

I forbindelse med opførelse af dels Carbrogritanlæg og PVC-saltanlæg på Askelunden i Stigsnæs, har Stokvad projekteret bærende betonkonstruktioner og tankanlæg i jord for de overliggende maskinanlæg, bygninger og skorsten. 

Bygningerne er opført med stålkonstruktioner og varierer i højden op til 43 meter. Tankanlæggende er udført i varierende størrelser og dybder på op til 7,5 meter under terræn. 

Projekteringen er udført på baggrund af bygnings- og maskinprojektering udført af PPConsult A/S og Küttner.