RgF Hallen

RgF Hallen

I en tidligere fabrikshal, i det østlige Randers, har Randers gymnastiske Forening (RgF)  etableret en gymnastikhal med moderne springafsnit, gymnastiksale og snart også nye toilet- og badefaciliteter. 

En hal, hvor ting går ind og ud. Hvor der er aktivitet, hvor man mødes, hvor der bliver skabt forbindelser, noget bliver sendt videre, det pibler og bobler. 
Her er energi. 
Et centralt og unikt sted for idræt og bevægelse i Randers. 
RgFs topmoderne gymnastik- og bevægelsesfacilitet 
– RgF Hallen.

I hallernes springsale er gulvet hævet 2,5 meter for at gøre plads til springgrave og trampoliner. Der er lavet små hyggekroge, siddetrapper, publikumsarealer og depo­tområder. 

Øvelsen for projektet har været at få mest muligt ud af de tilrådeværende midler – og det er til fulde lykkedes. 

Eksisterende ovenlys er genanvendt i en hævet udgave for høje trampolinafsnit. Gamle fabriksreoler er bevaret og i nogen grad ombygget og anvendt som bærende del af det nye hævede gulv. Andre reoler er ombygget til styrketræningsinventar. Og de eksisterende rå former i fabrikshallerne er udgangspunktet for et funktionelt og inspirerende idrætsmiljø.