Regionshospitalet Randers, Urologisk Afdeling

Regionshospitalet Randers, Urologisk Afdeling

Ombygning af Plan 6 til ny Urologisk Afdeling D6 på Regionshospitalet Randers.

Der er udført følgende arbejder:
- Demontering af lofter, vægge, døre mv.
- Fjernelse af terrazzogulve.
- Montering af nye lofter, nye gulvbelægninger, lette og tunge skillevægge, nye døre.
- Etablering af nyt skyllerum med fliser på vægge samt nyt køkken.
- Ombygning af VVS-installationer og udførelse af nye installationer.
- Udførelse af ventilation i det ombyggede areal.
- Ombygning af el-installationer og udførelse af nye installationer.

Eksisterende etage ombygges til ny urologisk afdeling for at tilgodese Regionshospitalet Randers' fremtidige behov.

Projektering og udførelse er udført i tæt samarbejde med bygherre og brugergrupper, således den daglige drift blev forstyrret mindst muligt.