Regionshospitalet Randers, 22 nye badeværelser

Regionshospitalet Randers, 22 nye badeværelser

Renovering af badeværelser på Plan 6, afd. A og B samt Plan 7, afd. A og B, Sygehus Øst på Regionshospitalet Randers.

De eksisterende badeværelser blev nedbrudt og der blev etableret nye badeværelser, som opfyldte gældende krav for indretning af badeværelser til plejekrævende patienter på sygehuset.

To sengestuer deles om et badeværelse og de fleste badeværelser blev placeret således, at sengestuerne fik egen indgang.

Under udførelsen af arbejderne blev der udført arbejder på underliggende etager i forbindelse med VVS- og  afløbsinstallationer, hvor der blev taget hensyn til afdelingens normale drift.

VVS-, el- og ventilationsinstallationer blev tilpasset nyindretningen.

Under planlægning og byggeledelsen har samarbejdet med Regionshospitalet Randers’ tekniske ledelse samt de ansatte brugere været prioriteret meget højt for gennemførelse med størst muligt hensyn til patienter og drift af hospitalet.