Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers

Rådgivning i forbindelse med fortsatte om- og tilbygninger på Regionshospitalet Randers siden 1975.

Projekterne på Regionshospitalet Randers har blandt andet omfattet udvidelse af børneafdeling, indretning af CT-scanner rum, opførelse af nyt MR-scanner rum, opførelse af operationsstuer, ombygning af klinisk fysiologisk -,  urologisk -, intensiv samt dagkirurgisk afdeling, indretning af sundhedshus, ombygning og nyindretning af  badeværelser, renovering af tag, ombygning af lægeboliger osv.

Stokvad har i en lang årrække været tilbagevendende samarbejdspartner med Regionshospitalet Randers. Gennem en lang række opgaver af både større og mindre størrelser har Stokvad tilegnet sig et stort kendskab og  tegningsgrundlag for den eksisterende bygningsmasse på hospitalet, ligesom der er opbygget et yderst konstruktivt samarbejde med den tekniske ledelse på hospitalet.

Brugere, drift og tidsplanlægning i forhold til hospitalet er hjørnestenene i de mange opgaver.

Den store erfaring med byggeledelse på netop Regionshospitalet Randers viser sig derfor gentagende, at være nyttig ved planlægning af nye opgaver på stedet.