Regionshospitalet Grenaa

Regionshospitalet Grenaa

Ombygning og renovering af skadestue og sengeafsnit på Regionshospitalet Grenaa. 

I projekteringsfasen blev der arbejdet tæt sammen med bygherre for at sikre, de fremtidige funktioner blev placeret korrekt og fi k de arealbehov, som bygherre ønskede.