Randers Realskole

Randers Realskole

På privatskolen Randers Realskole er Stokvad totalrådgiver på en omfangsrig renoverings- og udbygningsplan. 

Skolen investerer en del ressourcer i forbedring af indeklimaet i den eksisterende bygningsmasse. Herunder laves der en facadeudskiftning på den ene bygningsfløj hvorved utidssvarende klimaskærm opdateres for såvel kuldetab som varmetilførsel via solenergi til bygning. 

I skolens hovedbygning udføres ventilation af alle klasselokaler og der indarbejdes i nogen grad køling af samme. I skolens gangarealer arbejdes med akustisk dæmpning af efterklang for afhjælpning af belastende lydforhold. 

Der arbejdes ligeledes med energibesparende foranstaltninger og i den forbindelse etableres solcelleanlæg, eksisterende ventilationssystemer bygges om og der efterisoleres i udvalgte konstruktioner. 

For bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og bygninger udføres nyt elevatortårn med toiletfaciliteter på hver etage og i skolegården opføres nyt musikhus.