Randers Arbejdernes Byggeforening - Helhedsplan

Randers Arbejdernes Byggeforening - Helhedsplan

Realisering af helhedsplanen for renoveringen af afdeling 1 og nyetablering af afdeling 2. 137 lejligheder skal gennemrenoveres, 11 nye boliger kommer til og gårdmiljøet omdannes.

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 (RAB) består af én afdeling med 6 afsnit, opført fra 1905 til 2007 og består af 153 boliger i varierende byggeri. RAB ønsker at fremtidssikre afdelingen ved genopretning, ombygning og etablering af tilgængelighed i kombination med standard-forbedringer og nybyggeri.

RENOVERINGSSAG – AFDELING 1: 
- Renovering af altanfacader 
- Nye altaner- Nye elevatorer 
- Nedlæggelse af bagtrapper og brandsikring af fortrapper 
- Udskiftning og renovering af tage 
- Udskiftning af renovering vinduer 
- Renovering af badeværelser 
- Renovering af køkkener 
- Renovering af vand-, varme- og afløbsinstallationer 
- Etablering af balanceret ventilation 
- Diverse miljøsaneringsarbejder 
- Ombygning af boliger 
- Etablering af tilgængelighedsboliger 
- Nedlæggelse af en række af 1-værelses boliger 
- Udbedringer i kælder samt etablering af vaskeri 
- Renovering/opgradering af friarealer

NYBYGGERISAG – AFDELING 2: 
Etablering af nye tagboliger: Totalrådgivningen indeholder overordnet set; verificering af eksisterende projektgrundlag, projektforslag/myndighedsprojekt og projektering af udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Ligeledes er totalrådgiver ansvarlig for projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn, opfølgning, IKT-ledelse og  arbejdsmiljøkoordinering (P+B) samt diverse deltagelse/input i forhold til beboerinddragelse og genhusning.

Stokvad varetager alle ingeniørdiscipliner ved renoveringen, ombygningen og nybygningen af beboelse, tekniske anlæg og fælles-/administrationsbygninger.