Præstemarkshallen

Præstemarkshallen

Renovering af tag på Præstemarkshallen. 
Ved hallen blev der lavet energirenovering af tagkonstruktioner.

Følgende blev udført:
- Eksisterende tagplader og isolering blev nedtaget og bortskaffet.
- Nye åse blev monteret.
- Ny isolering blev monteret.
- Nyt paptag med listedækning blev lagt.
- Nye lægter og brædder.
- Nye tagvinduer med røgventilation inklusive kabling, styring, centraler og tryk.
- Tilpasning af eksisterende lofter. 
- Tilpasning/udskiftning af sternkanter. 
- Tilpasning af tagnedløb og tagrender. 

Ventilationsanlægget blev renoveret med henblik på indeklimaforbedring og driftsoptimering.
Derudover blev vand- og varmesystemer renoveret, således individuel måleraflæsning er muligt.
Der blev monteret målere. Rør blev efterisoleret og udskiftet og systemerne optimeret i forhold til fremtidig drift.